Koristne povezave

 

Sporočila za medije:
Zakonski okvir
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/2011) velja od 24. novembra 2011
 • Smernice za določitev in pripravo PZD - več tukaj
  • Smernice za promocija zdravja na delovnem mestu 2015 vsebinski del, več tukaj
  • Razlogi za izvajanje PZDM - priloga 1
  • Obrazca za pomoč pri izvajanju PZDM - priloga 2
  • Programi PZ in preventivni programi PZDM - priloga 3
  • Seznam zdravstvenovzgojnih centrov po OE ZZZS - več tukaj
  • Pripomoček za izvajanje PZDM za MIKRO PODJETJA - priloga 4
Institucije:
Portali o promociji zdravja: