Mavrični koledar


Vsebina programa projekta:
V okviru projekta bo razvito orodje z gesli, ki bo zaposlene v storitvenih dejavnostih usmerjala k zdravemu življenjskemu slogu na delovnem mestu in v zasebnem življenju. 
Z gesli na koledarju bomo vsakodnevno spodbujali k takojšnji aktivnosti in s tem k večjemu prevzemanju odgovornosti za lastno zdravje.

Terminski načrt projekta:
september 2015 do oktober 2016