Zapri

Mavrični koledar


Vsebina programa projekta:
V okviru projekta je bilo razvito orodje z gesli, ki je zaposlene v storitvenih dejavnostih usmerjalo k zdravemu življenjskemu slogu na delovnem mestu in v zasebnem življenju. 
Z gesli na koledarju smo vsakodnevno spodbujali k takojšnji aktivnosti in s tem k večjemu prevzemanju odgovornosti za lastno zdravje.

Terminski načrt projekta:
september 2015 do oktober 2016