Zapri

Predlogi konkretnih ukrepov za izvajanje promocije zdravja pri delu

 

V nadaljevanju izpostavljamo konkretne predloge ukrepov, ki se zdijo primerni ob upoštevanju specifike dela podjetij v storitvenih dejavnostih.

1. Zdrava prehrana in gibanje v delovnem okolju:
- omogočiti zaposlenim dovolj časa za ustrezne obroke med delom,
- skupna naročila zdravih obrokov,
- dogovor z dobaviteljem o popustu pri naročilu zdrave hrane,
- organiziranje izobraževanj – lahko tudi predstavitve dobaviteljev (bio hrana, sokovniki ipd. – z dogovorom o popustu za zaposlene ipd.),
- zagotavljanje svežega sadja dnevno/tedensko, zadostne količine pitne vode,
- izogibanje »sladki reprezentanci«,
- gibanje na delovnem mestu, jutranja telovadba, počepi med krajšimi odmori, vaje za hrbtenico,
- spodbujanje »peš hoje« do službe, kjer je to mogoče,
- udeležba vseh zaposlenih na športnih igrah,
- enkrat mesečno izlet v naravo/na bližnji hrib/hoja,
- najem prostora za skupinsko vadbo (telovadnica ipd.),
- izvedba seminarja/delavnice (vaje za hrbtenico, joga, pilates ipd.),
- poskrbeti, da zaposleni redno prejemajo kratke informacije o zdravem načinu življenja dostopne na spletu in iz drugih medijev – npr. elektronske novice Zdravi izzivi: https://mavricazdravja.gzs.si.

2. Ergonomski ukrepi na delovnem mestu:
- omogočiti zaposlenim, da ob pojavu utrujenosti ali bolečine izvajajo ustrezne raztezne vaje med delom,
- poskrbeti, da je delovna oprema primerna,
- vključevanje predlogov zaposlenih in upoštevanje njihovih želja pri zamenjavi dotrajane delovne opreme (mize, stoli, velikost ekrana, oblika miške ipd.),
- ozaveščanje zaposlenih (z izvedbo delavnice, praktični prikaz, pisna gradiva) o pravilni postavitvi delovne opreme,
- zagotoviti svetle in zračne prostore,
- v primeru skupnih prostorov zagotoviti zaposlenim za delo opremljen »miren kotiček« brez elementov hrupa (pogovori, telefonska in računalniška brnenja, vibracije), kamor se lahko zaposleni umakne, kadar potrebuje več koncentracije in miru pri svojem delu: npr. s postavitvijo samostoječe pregradne stene ali možna uporaba sejne sobe, ko le-ta ni v uporabi za sestanke,
- gibanje na delovnem mestu, jutranja telovadba, počepi med krajšimi odmori, vaje za hrbtenico,
- spodbujanje »peš hoje« do službe, kjer je to mogoče,
- udeležba vseh zaposlenih na športnih igrah,
- enkrat mesečno izlet v naravo/na bližnji hrib/hoja,
- najem prostora za skupinsko vadbo (telovadnica ipd.),
- izvedba seminarja/delavnice (vaje za hrbtenico, joga, pilates ipd.),
- poskrbeti, da zaposleni redno prejemajo kratke informacije o zdravem načinu življenja dostopne na spletu in iz drugih medijev – npr. elektronske novice Zdravi izzivi: https://mavricazdravja.gzs.si.

3. Organizacijski ukrepi v delovnem okolju:
- spodbujati sodelovanje zaposlenih z izmenjavo strokovnih znanj in veščin,
- organiziranje rednih internih izobraževanj/razgovorov, kjer si zaposleni lahko izmenjajo izkušnje, razrešujejo strokovna vprašanja,
- določitev določenega dneva v tednu/mesecu, ko bo vodilni na razpolago zaposlenim (v primeru večjih računovodskih servisov),
- postavitev skrinjic za oddajo anonimnih mnenj, predlogov, pritožb zaposlenih,
- uvedba gibljivega delovnega časa,
- omogočanje, da si zaposleni sami določajo krajše odmore med delom za telovadbo na delovnem mestu,
- možnost izvajanje dela od doma v določenih primerih (npr. ko zaposleni nima zagotovljenega varstva otrok ipd.),
- uvedba krajših delovnih sestankov, kjer zaposleni dobijo vse informacije v zvezi z delovnimi nalogami in cilji,
- 1x letno organizacija izleta/pohoda/športnih iger/teambuilding delavnic za vse zaposlene,
- uvedba mentorstva,
- redno izvajanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu,
- poskrbeti, da zaposleni redno prejemajo kratke informacije o zdravem načinu življenja dostopne na spletu in iz drugih medijev – npr. elektronske novice Zdravi izzivi: https://mavricazdravja.gzs.si.

4. Preprečevanje in obvladovanje stresa:
- organizacija seminarjev/delavnic s področja prepoznavanja znakov stresa in njegovega obvladovanja,
- organizacija delavnic/seminarjev s področja sprostitvenih tehnik na delovnem mestu,
- uvedba gibljivega delovnega časa z namenom lažjega usklajevanja službenega in zasebnega življenja,
- uvedba rednih sestankov kolektiva, kjer se spodbuja razpravo o konkretnih obremenitvah in težavah zaposlenih,
- v primeru skupnih prostorov zagotoviti zaposlenim za delo opremljen »miren kotiček« brez elementov hrupa (pogovori, telefonska in računalniška brnenja, vibracije), kamor se lahko zaposleni umakne, kadar potrebuje več koncentracije in miru pri svojem delu: npr. s postavitvijo samostoječe pregradne stene ali možna uporaba sejne sobe, ko le-ta ni v uporabi za sestanke,
- gibanje na delovnem mestu, jutranja telovadba, počepi med krajšimi odmori, vaje za hrbtenico,
- spodbujanje »peš hoje« do službe, kjer je to mogoče,
- udeležba vseh zaposlenih na športnih igrah,
- enkrat mesečno izlet v naravo/na bližnji hrib/hoja,
- najem prostora za skupinsko vadbo (telovadnica ipd.),
- izvedba seminarja/delavnice (vaje za hrbtenico, joga, pilates ipd.),
- postavitev skrinjic za oddajo anonimnih mnenj, predlogov, pritožb zaposlenih,
- poskrbeti, da zaposleni redno prejemajo kratke informacije o zdravem načinu življenja dostopne na spletu in iz drugih medijev – npr. elektronske novice Zdravi izzivi: https://mavricazdravja.gzs.si

Več o priporočilih za sistematično izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu lahko preberete tukaj.