Zapri

Prejemniki pokalov 2. natečaja Mavrični pokal zdravja 


Namen natečaja je ozaveščanje vodstev in zaposlenih v podjetjih o pomenu in pozitivnih rezultatih skrbi za zdravje ljudi tudi na delovnem mestu, spodbujanje izmenjave dobrih praks med podjetji v storitvenih dejavnostih in hkrati motiviranje podjetij, ki so šele na začetku poti, da se aktivnosti promocije zdravja lotijo čimprej in čim bolje pripravljeni. Besedilo natečaja je tukaj.

Na 2. natečaj za Mavrične pokale zdravja smo prejeli opise aktivnosti, ki jih za promocijo zdravja izvajajo v različnih podjetjih iz kroga poslovno storitvenih dejavnosti in te dobre prakse želimo podeliti v širši krog. Podelitev je potekala 13. 6. 2016 v Ljubljani.

Prejemniki pokalov 2. natečaja Mavrični pokal zdravja so:

FIRST, MURSKA SOBOTA d.o.o., Murska Sobota

REGISTRATOR d.o.o., Ljubljana


FIRST, MURSKA SOBOTA d.o.o., Murska Sobota

V FIRST-u je 8 zaposlenih in skupno 10 oseb. Ukvarjajo se z računovodsko dejavnostjo, ki zahteva pretežno sedeče delo, ki je zahtevno, stresno, delo s strankami in z občasnimi dodatnimi obremenitvami.

Promocije zdravja so se lotili pred dvema letoma in pol, z analizo stanja in pripravili program, ki temelji na 3 osnovah – preprečevanje in obvladovanje stresa, skrb za zdravje na delovnem mestu in za zdrave medsebojne odnose.

Glede stresa menijo, da lahko že dobro delovno načrtovanje precej prispeva k zmanjšanju stresa, poleg tega tudi realno postavljanje rokov, odmori, vaje za fizično sprostitev, vaje za oči ipd.

Kljub pogostim časovnim omejitvam v lastni kuhinji skrbijo za kakovostno prehrano -  sezonsko sadje in zelenjavo in za pitje zadostne količine tekočine – v ta namen imajo posebne »flaške za vodo«, ki so tudi promocijski material. Skrbijo za ergonomsko opremljena delovna mesta (po predpisanih priporočilih), ustrezno držo, svetlobo in za obvezne korake, ki jih vsakdo mora opraviti, ker je tiskalnik nekoliko oddaljen. Spodbuja se tudi fizična aktivnost zunaj dela – peš ali s kolesom ter preventivni zdravstveni pregledi.

Za dobre in zdrave medsebojne odnose poskrbijo s pogovori med odmori in tedenski sestanki. Prizadevajo si za motivacijo zaposlenih, odprtost, sodelovanje, pripadnost, spoštovanje različnosti in preprečevanje nestrpnosti, vsiljevanja ipd. Dvakrat letno organizirajo dogodek za krepitev timskega duha – bodisi izlet bodisi kaj drugega. Skrb pa namenjajo tudi odnosom s strankami.

Njihov moto je: stopimo skupaj v dobrem in v slabem. Očitno se obnese, saj je nizek % bolniške in fluktuacije.

Mavrični pokal zdravja pridobi podjetje FIRST MURSKA SOBOTA d.o.o. in v njenem imenu ga prejme Mateja Holcman, skrbnik za promocijo zdravja na delovnem mestu.

REGISTRATOR, d.o.o., Ljubljana

Je podjetje iz dejavnosti računovodskih servisov. V okviru načrta za PZD skrbijo za osnovne potrebe zaposlenih kot je primerno opremljeno delovno mesto z drobnimi izboljšavami.

Skrbijo tudi za redne vsakodnevne fizične aktivnosti na delovnem mestu kot so telovadba, vaje za raztezanje, spodbujanje hoje po stopnicah ipd., ter za osveščanje o zdravi prehrani in načinu življenja (Zdravi izzivi). Enkrat tedensko zaposlenim zagotovijo sadje iz ekološke pridelave. Skrbijo pa tudi za prečiščevanje pitne vode.

Enkrat letno organizirajo dogodek za teambuilding in ga povežejo z delavnico na zanimivo temo – od tega, kako lahko preživiš v naravi pa do izdelave naravne kozmetike itd.

Pozornost posvečajo tudi usklajevanju poklicnega in družinskega življenja (delno fleksibilni delovni čas, otroški bonus, odmori), kar je za počutje zaposlenih zelo pomembno. To tematiko vključujejo v letne razgovore, o pomembnosti usklajevanja poklicnega in družinskega življenja izobražujejo vodje ter na podlagi raziskav med zaposlenimi pridobivajo povratne informacije.  

Mavrični pokal zdravja pridobi podjetje Registrator d.o.o. in v njenem imenu ga prejme direktorica Špela Kumelj. 

Prehodni Mavrični pokal zdravja

Poleg že podeljenih pokalov zdravja imamo še t. i. prehodni Mavrični pokal zdravja. Nosilec prehodnega Mavričnega pokala zdravja je podjetje, ki si je po oceni Komisije prislužilo največje število točk.
To je podjetje: Registrator d.o.o. in ga. Špela Kumelj.