Zapri

Prejemniki pokalov 3. natečaja Mavrični pokal zdravja 

Namen natečaja je ozaveščanje vodstev in zaposlenih v podjetjih o pomenu in pozitivnih rezultatih skrbi za zdravje ljudi tudi na delovnem mestu, spodbujanje izmenjave dobrih praks med podjetji v storitvenih dejavnostih in hkrati motiviranje podjetij, ki so šele na začetku poti, da se aktivnosti promocije zdravja lotijo čimprej in čim bolje pripravljeni. Besedilo natečaja je tukaj.

Na 3. natečaj za Mavrične pokale zdravja smo prejeli opise aktivnosti, ki jih za promocijo zdravja izvajajo v različnih podjetjih iz kroga poslovno storitvenih dejavnosti in te dobre prakse želimo podeliti v širši krog. Podelitev je potekala 12. 9. 2016 v Ljubljani.

Vsem prijaviteljem je skupno:
- skrb za zaposlene v tesni povezavi z naravo dela v dejavnosti 
- prilagajanje ukrepov in aktivnosti že doseženi ravni osveščenosti zaposlenih in aktualnim potrebam ter
- po eni strani enostavnost ukrepov (marsikaj je mogoče doseči z razmeroma majhnimi napori in sredstvi) in na drugi strani inovativnost – nove in nove ideje, kaj še lahko in tudi smiselno sodi v okvir promocije zdravja 

Prejemniki pokalov 3. natečaja Mavrični pokal zdravja so:

GRS d.o.o., Trbovlje

IOLAR, d.o.o.

PSD d.o.o.

Revidera računovodstvo d.o.o.

SPL d.d.

Računovodski servis ZEUS d.o.o.


GRS d.o.o., Trbovlje

Podjetje deluje v dejavnosti računovodskih servisov. Bistven poudarek dajejo optimalni postavitvi in opremljenosti posameznih delovnih mest, kjer zaposleni prebijejo največ časa. Pozorni so tako na ergonomijo, svetlobo, zračnost kot na drobne dodatke, ki prostorom dajejo dodatno kakovost (rastline, umetniška dela …). Zaposleni imajo nadstandardno kakovost – vsak svojo pisarno.
Za minimum gibanja je vsakodnevno poskrbljeno z »nujnimi« sprehodi do drugih prostorov po stopnicah in do prostora s sobnim kolesom. 

Skrbijo za to, da imajo zaposleni čas za vsakodnevni obrok v obliki vse bolj »zdrave malice« na osnovi zdravju prijaznih jedi, zelenjave, sadja. 

Za osebno rast in razvoj nudijo zaposlenim možnost izobraževanja na različnih vsebinah – zunaj in znotraj podjetja in v nekatere vključujejo tudi svoje stranke. Izmenjava znanja, veščin in izkušenj je osnova za dobre medsebojne odnose. Zaposleni lahko v določenih situacijah izkoristijo tudi možnost dela od doma. 

»Zdravo in zadovoljno dan na dan« je njihov moto in rezultati so vidni: ne poznajo ne absentizma in ne prezentizma.

Mavrični pokal zdravja se podeli podjetju GRS d.o.o. in v njenem imenur Tatjano Bovhan Bevk, direktorica in Nevenka Bovhan, prokuristka.

IOLAR, d.o.o.

Opravlja intelektualne storitve na področju prevajalske dejavnosti z vsemi značilnostmi sedečega poklica. Zato že vrsto let namenjajo skrbi za dobro počutje na delovnem mestu in zmanjševanje tveganja za kostno-mišične bolezni veliko pozornost – že tudi v okviru certifikata Družini prijazno podjetje.

Posebej velja izpostaviti nekaj ukrepov za neposreden vpliv na počutje in zdravje:
- ergonomski stoli
- jutranji pilates 1x tedensko
- masaža na delovnem mestu
- uporaba službenega kolesa in skiroja
- sproščanje v posebni sobi (namizni nogomet, počitek, …)

Stres zaradi občasnih velikih obremenitev zmanjšujejo s fleksibilnim delovnim časom in možnostjo dela od doma. 

Ukrepe in aktivnost prilagajajo in nadgrajujejo. Posebej so ponosni na uvedbo sedeče masaže na delovnem mestu, kar izvajajo že dve leti z zunanjo izvajalko in sicer 3x mesečno. Na razpolago je vsem zaposlenim v Ljubljani in Mariboru v okviru delovnega časa in večina se zanjo tudi odloča. Marsikdo ugotavlja izboljšanje težav s hrbtenico. Masaža traja 20 minut na posebnem stolu. Polovico stroška enkratne masaže krije podjetje. 

Drugi ukrep, ki spodbuja zaposlene k druženju in komuniciranju v širšem okvirju je aplikacija vabilo na druženje, preko katere vsak dan naključno izberejo 5 zaposlenih za kratko druženje v sobi za sproščanje ob približno 13. uri in ob tem, ko sobo za sproščanje posodabljajo, je ukrep v praksi zaživel. 

V Iolarju zadovoljno ugotavljajo, da so rezultati vidni, saj beležijo zelo majhen delež bolniških odsotnosti ob visoki učinkovitosti zaposlenih!


Mavrični pokal zdravja za podjetje Iolar bosta prevzeli direktorica Marjana Plukavec in Katja Šobar Malnarič.

PSD d.o.o.

Deluje v prevajalski dejavnosti in tudi to na več lokacijah.
Pomena zdravja in dobrega počutja zaposlenih se zavedajo v polni meri in se zato ukrepov ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja lotevajo od leta 2011 vse bolj sistematično. Sprejet imajo tudi Pravilnik o PZD.

Preventiva:
- Vsi zaposleni so opravili testiranje za ugotavljanje dejanske biološke starosti in dobili napotke za izboljšanje svojega zdravstvenega stanja.
- Z vrči za filtriranje vode v svojih prostorih opominjajo zaposlene, da ne pozabijo na zadosten vnos tekočine.

Izobraževalne in podobne aktivnosti povezujejo z gibanjem – sprehodi, tekom ipd. 

Skrbijo za povezovalni – timski duh v podjetju, za boljšo kakovost dela in življenja – »s čim manj obremenitvami doseči čim boljši rezultat« in se večkrat družijo tudi zunaj delovnega časa (bowling, kofetkanje …). 

Delovni čas je prilagodljiv in podjetje omogoča tudi opravljanje dela od doma. Spodbujajo tudi udeležbo na športnih prireditvah (posamezniki se udeležujejo tudi ljubljanskega maratona ...), predvsem pa vožnjo v službo s kolesom. Imeli so tudi celoletno fitnes karto za zaposlene in zunanje sodelavce.

PSD-jevci tudi radi pomagajo (večkrat so vključeni v različne akcije) in skrbijo za primerno ravnanje okolje. Oboje jih povratno bogati.

Tudi za naprej imajo ambiciozne načrte: selitev v nove prostore, ki bo omogočila lasten fitnes, savno, bazen in prostor za vadbo joge.

Mavrični pokal zdravja za podjetje PSD d.o.o. prejme direktor Dragan Šibanc.

Revidera računovodstvo d.o.o.

Je majhno družinsko podjetje, ki si prizadeva svoje zaposlene obdržati v dobri formi. Imajo tudi pravilnik o zaščitnih sredstvih in zdravju pri delu. 

Osnovno skrb namenjajo urejenemu in prijaznemu delovnemu okolju z ergonomsko oblikovanimi stoli za aktivno sedenje in pravilno postavljenimi zasloni, primerno svetlobo, senčili ipd. 

Delovni čas je fleksibilen, po dogovoru je v določenih situacijah možno tudi delo od doma. 

Zaposlenim je 2-tedensko v prostorih podjetja na razpolago skupinska vadba – po zaključku delovnega dne. Vadba je raznovrstna in zanimiva in združuje različne vrste od pilatesa, joge, do aerobike in vaj za vzdržljivost. Dnevno pa zaposleni individualno lahko delajo krajše vaje, na kar jih opozarja tudi miška, ki prikazuje 4 osnovne vaje.

Enkrat letno organizirajo izlet ali tim building nekje na terenu in tako tudi ugotavljajo izboljšano kondicijo zaradi tedenske vadbe.
Za zdravo prehrano nudijo sezonsko sadje, suho sadje, oreške … Za pripravo obroka je na razpolago skupna kuhinja. Ali pa naročijo obrok pri bližnjem gostincu.

Sicer pa organizirajo vrsto predavanj/delavnic o zdravem načinu življenja – od prehrane do obvladovanja stresa in med seboj radi izmenjajo znanje, izkušnje, domače pridelke ipd. Delajo in živijo kot nekakšna »razširjena družina«.

Mavrični pokal zdravja za podjetje Revidera prejme Flis Andrej, prokurist.

SPL d.d.

Je eno večjih podjetij s področja upravljanja nepremičnin.

Ukrepe varstva pri delu izvajajo redno že vrsto let: od preventivnih zdravstvenih pregledov, do ergonomsko oblikovanega delovnega mesta, občasnih usposabljanj za uporabo zaščitnih sredstev in opreme. Zaposlenim je na razpolago brezplačna fitnes vadba, ki jo koristi okrog 40% zaposlenih in bazen (cca 30%). 

V vsaki etaži poslovne zgradbe je pitnik z vodo. Uprava poskrbi za tedensko nabavo sadja za zaposlene in s tem marsikdo poje precej več sadja kot prej. 

Vsako leto enkrat organizirajo športne igre enkrat letno pa tudi piknik za vse zaposlene. 

Imajo predstavnike na maratonu (10–15 zaposlenih se udeleži teka), podjetje poskrbi za opremo in krije stroške. 

V zanimivem in pestrem internem glasilu v e-obliki pa zaposlene obveščajo o športnih in drugih dogodkih ter redno objavljajo tudi zdrave nasvete in zdrave recepte za vsakdanjo rabo.

Za podjetje SPL mavrični pokal sprejme Vida Logar v imenu direktorja mag. Franca Propsa.

Računovodski servis ZEUS d.o.o.

Izvaja aktivno politiko promocije zdravja na delovnem mestu s ciljem doseči visoko motiviranost zaposlenih in njihovo zadovoljstvo.

Posebej izpostavljajo področja:

Ergonomija na delovnem mestu:
- Ustrezna delovna oprema – stoli, sodobna IT oprema, 2 monitorja na zaposlenega
- Ustrezno svetli, zračni, lepo opremljeni prostori
- Miren kotiček za sproščanje, počitek (sejna soba)

Redno gibanje
- v delovnem okolju: na stenah pisarn imajo obešene vzorce vaj za raztezanje
- peš hoja po stopnicah;
- udeležba na Ljubljanskem maratonu
- 3x letno druženje v naravi: kot gibanje + sprostitev

Organizacija dela
- Omogoča fleksibilen delovni čas in delo od doma
- Spodbuja izmenjavo znanja in veščin med zaposlenimi in skrbi za osebni razvoj z izobraževanji
- Zaposleni si lahko vzamejo odmor med delovnim časom
- Tedenski sestanki pogovori za strokovno diskusijo in pogovor o drugih zadevah
- Vodstvo je na razpolago za pogovor z zaposlenimi in uporablja mehke veščine vodenja prilagojeno posamezniku

Zdrava prehrana
- Redno je na voljo sveže sadje
- Zaposleni imajo dnevno dovolj časa za reden obrok in prostor za prijetno malico in bližino lokala z kakovostno hrano
- 3 x letno podjetje organizira skupen obrok po vzorcu »zdravega prehranjevanja«

Dodatno za dobro počutje: Večkrat letno organizirajo 20 minutno masažo z zunanjo maserko v prostorih podjetja. Strošek nosi podjetje.

V podjetju ZEUS spremljajo rezultate aktivnosti PZD in ugotavljajo nižjo stopnjo izgorelosti, da je manj bolniških odsotnosti, bolj sproščeno vzdušje in povezanost med zaposlenimi, nižja stopnja fluktuacije strank in druge merljive in nemerljive učinke.

Mavrični pokal zdravja prejme Ingrid Drozg, direktorica.

Veliki Mavrični pokal zdravja

Poleg že podeljenih pokalov zdravja smo podelili v trajno last še t. i. veliki Mavrični pokal zdravja. Nosilec velikega Mavričnega pokala zdravja je podjetje, ki si je po oceni Komisije prislužilo največje število točk na vseh treh natečajih.
Prejelo ga podjetje Računovodski servis ZEUS d.o.o. in v njenem imenu Ingrid Drozg, direktorica.