Primeri dobrih praks promocije zdravja

 

FIRST, MURSKA SOBOTA d.o.o., Murska Sobota

št. zaposlenih: 8
na fotografiji: Mateja Holcman, skrbnik za promocijo zdravja na delovnem mestu


V FIRST-u je 8 zaposlenih in skupno 10 oseb. Promocije zdravja so se lotili pred dvema letoma in pol, z analizo stanja in pripravili program, ki temelji na 3 osnovah – preprečevanje in obvladovanje stresa, skrb za zdravje na delovnem mestu in za zdrave medsebojne odnose. Kljub pogostim časovnim omejitvam v lastni kuhinji skrbijo za kakovostno prehrano - sezonsko sadje in zelenjavo in za pitje zadostne količine tekočine – v ta namen imajo posebne »flaške za vodo«, ki so tudi promocijski material. Skrbijo za ergonomsko opremljena delovna mesta (po predpisanih priporočilih), ustrezno držo, svetlobo in za obvezne korake, ki jih vsakdo mora opraviti, ker je tiskalnik nekoliko oddaljen. Spodbuja se tudi fizična aktivnost zunaj dela – peš ali s kolesom ter preventivni zdravstveni pregledi. Za dobre in zdrave medsebojne odnose poskrbijo s pogovori med odmori in tedenski sestanki. Prizadevajo si za motivacijo zaposlenih, odprtost, sodelovanje, pripadnost, spoštovanje različnosti in preprečevanje nestrpnosti, vsiljevanja ipd. Dvakrat letno organizirajo dogodek za krepitev timskega duha – bodisi izlet bodisi kaj drugega. Njihov moto je: stopimo skupaj v dobrem in v slabem

GRS, d.o.o., Trbovlje

št. zaposlenih: 2
na fotografiji: Tatjana Bovhan Bevk, direktorica
 
Podjetje deluje v dejavnosti računovodskih servisov. Bistven poudarek dajejo optimalni postavitvi in opremljenosti posameznih delovnih mest. Pozorni so tako na ergonomijo, svetlobo, zračnost kot na drobne dodatke, ki prostorom dajejo dodatno kakovost (rastline, umetniška dela …). Zaposleni imajo nadstandardno kakovost – vsak svojo pisarno. Za minimum gibanja je vsakodnevno poskrbljeno z »nujnimi« sprehodi do drugih prostorov po stopnicah in do prostora s sobnim kolesom. Skrbijo za to, da imajo zaposleni čas za vsakodnevni obrok v obliki vse bolj »zdrave malice« na osnovi zdravju prijaznih jedi, zelenjave, sadja. Za osebno rast in razvoj nudijo zaposlenim možnost izobraževanja na različnih vsebinah. Izmenjava znanja, veščin in izkušenj je osnova za dobre medsebojne odnose. Zaposleni lahko v določenih situacijah izkoristijo tudi možnost dela od doma. »Zdravo in zadovoljno dan na dan« je njihov moto in rezultati so vidni: ne poznajo ne absentizma in ne prezentizma.

IOLAR, d.o.o., Ljubljana

št. zaposlenih: 34
na fotografiji: Marjana Plukavec, direktorica, in Katja Šobar Malnarič
 
Opravlja intelektualne storitve na področju prevajalske dejavnosti z vsemi značilnostmi sedečega poklica. Posebej velja izpostaviti nekaj ukrepov za neposreden vpliv na počutje in zdravje: ergonomski stoli, jutranji pilates 1x tedensko, masaža na delovnem mestu, uporaba službenega kolesa in skiroja, sproščanje v posebni sobi (namizni nogomet, počitek …). Ukrepe in aktivnost prilagajajo in nadgrajujejo. Posebej so ponosni na uvedbo sedeče masaže na delovnem mestu, kar izvajajo že dve leti z zunanjo izvajalko in sicer 3x mesečno. Na razpolago je vsem zaposlenim v Ljubljani in Mariboru v okviru delovnega časa in večina se zanjo tudi odloča. Marsikdo ugotavlja izboljšanje težav s hrbtenico. Masaža traja 20 minut na posebnem stolu. Polovico stroška enkratne masaže krije podjetje. Drugi ukrep, ki spodbuja zaposlene k druženju in komuniciranju v širšem okvirju je aplikacija vabilo na druženje, preko katere vsak dan naključno izberejo 5 zaposlenih za kratko druženje v sobi za sproščanje ob približno 13. uri in ob tem, ko sobo za sproščanje posodabljajo, je ukrep v praksi zaživel. V Iolarju zadovoljno ugotavljajo, da so rezultati vidni, saj beležijo zelo majhen delež bolniških odsotnosti ob visoki učinkovitosti zaposlenih!

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

št. zaposlenih: 211
na fotografiji: Alenka Zlatnar Židan, vodja službe za kadrovske in splošne zadeve


V Javnem holdingu Ljubljana z več kot 200 zaposlenimi so se promocije zdravja lotili celostno in na številnih področjih, da se v aktivnosti res lahko vključuje čim več zaposlenih. Poskrbeli so za zdravo prehranopreventivne zdravstvene preglede, gibalne in športne aktivnosti med delovnim časom v obliki 15-minutne skupinske vadbe sproščanja in pravilnega dihanja med delovnim časom z inštruktorico joge ter zunaj delovnega časa, vključno s pripravami na maraton. Posebno pozornost z vrsto prijaznih ukrepov namenjajo usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih in so tudi dobitniki certifikata Družini prijazno podjetje. So inovativni, aktivnosti so nadgradili tudi z odgovornostjo do okolja in se lotili sajenja dreves.

KARMEN, d.o.o., Lukovica

št. zaposlenih: 3
na fotografiji: 
Miran Stopar, direktor

 
V družinskem podjetju Karmen skrbijo za čim bolj optimalne delovne pogoje glede na naravo dela. Delujejo v premišljeno ergonomsko opremljenih in prijetnemu počutju zaposlenim prilagojenih svetlih prostorih s premišljeno razporeditvijo opreme, ki zagotavlja minimum gibanja na delovnem mestu. Promovirajo redne preventivne zdravstvene in še posebej okulistične preglede, zaposlenim pa krijejo tudi stroške zamenjave očal. Uvedli so »dodatek za nekadilski dan«, s katerim kadilce za opustitev kajenja stimulirajo z denarno nagrado za izpolnjen nekadilski dan. Pri svojem delu posebej skrbijo tudi za ohranjanje okolja z varčno porabo energije, ločevanjem odpadkov in uporabo meteorne vode. Svoj način delovanja, izkušnje ter filozofijo življenja in dela širijo v okolje, med partnerje in druge deležnike in so pravi ambasadorji promocije zdravja in trajnostnega odnosa do okolja.

Podjetje Karmen si je po oceni Komisije prislužilo največje število točk na 1. natečaju, zato je prejelo še veliki prehodni Mavrični pokal zdravja.

NUCLEUS PLUS d.o.o., Trzin

št. zaposlenih: 21
na fotografiji: 
Ksenija Prosen, direktorica

 
V Nucleus plus namenjajo veliko pozornost komuniciranju in razvijanju dobrih odnosov med zaposlenimi, ki delujejo na različnih lokacijah. Z anketo so ugotovili, da je stres na delovnih mestih prisoten, zato so organizirali delavnice in uvedli organizirano vadbo v okviru delovnega časa (5-10 minutna skupinska vadba za raztezanje, vaje za oči in vaje proti bolečinam v hrbtenici). Zaposlenim je stalno na voljo sveže in suho sadje in oreščki, s čimer razvijajo bolj zdrave prehranjevalne navade. V Nucleus plus »vsakdo šteje« in v internem glasilu poskrbijo, da zaposlene predstavijo tudi z drugih plati, jih motivirajo z obvestili o aktivnostih in dogodkih in poskrbijo, da so v aktivnosti res vključeni vsi zaposleni. Rezultat je viden: v podjetju ni problemov ne s prezentizmom in ne z absentizmom. 

PETKA PUŠNJAK STRIŽIČ d.n.o., Slovenska Bistrica

št. zaposlenih: 1
na fotografiji: 
Anica Pušnjak, direktorica

 
V podjetju promocijo zdravja razumejo kot širše poslanstvo in so osveščanje posameznikov za redno izvajanje fizičnih aktivnosti razširili zunaj podjetja. V letu 2014 so pristopili k organizaciji 2. teka in hoje za upanje skupaj z Europo Donno – Slovenskim združenjem za boj proti raku dojk. Na ta način so poleg ukrepov za ohranjanje in varovanje zdravja (redno gibanje, samodisciplina, skupne športne aktivnosti) uvedli tudi ozaveščanje o pomenu preventive in spremljanju ženskega telesa.

PSD d.o.o., Ljubljana

št. zaposlenih: 5
na fotografiji: Dragan Šibanc, direktor
 
Deluje v prevajalski dejavnosti in tudi to na več lokacijah. Pomena zdravja in dobrega počutja zaposlenih se lotevajo od leta 2011 vse bolj sistematično. Sprejet imajo tudi Pravilnik o PZD. Vsi zaposleni so opravili testiranje za ugotavljanje dejanske biološke starosti in dobili napotke za izboljšanje svojega zdravstvenega stanja. Z vrči za filtriranje vode v svojih prostorih opominjajo zaposlene, da ne pozabijo na zadosten vnos tekočine. Skrbijo za povezovalni – timski duh v podjetju, za boljšo kakovost dela in življenja. Delovni čas je prilagodljiv in podjetje omogoča tudi opravljanje dela od doma. Spodbujajo tudi udeležbo na športnih prireditvah (posamezniki se udeležujejo tudi ljubljanskega maratona ...), predvsem pa vožnjo v službo s kolesom. Imeli so tudi celoletno fitnes karto za zaposlene in zunanje sodelavce. PSD-jevci tudi radi pomagajo (večkrat so vključeni v različne akcije) in skrbijo za primerno ravnanje okolje. Tudi za naprej imajo ambiciozne načrte: selitev v nove prostore, ki bo omogočila lasten fitnes, savno, bazen in prostor za vadbo joge.

Računovodski servis ZEUS d.o.o., Ljubljana

št. zaposlenih: 15
na fotografiji: Ingrid Drozg, drektorica
 
Izvaja aktivno politiko promocije zdravja na delovnem mestu s ciljem doseči visoko motiviranost zaposlenih in njihovo zadovoljstvo. Posebej izpostavljajo področja:
- Ergonomija na delovnem mestu (ustrezna delovna oprema – stoli, sodobna IT oprema, 2 monitorja na zaposlenega; ustrezno svetli, zračni, lepo opremljeni prostori; miren kotiček za sproščanje, počitek).
- Redno gibanje v delovnem okolju (na stenah pisarn imajo obešene vzorce vaj za raztezanje, peš hoja po stopnicah), udeležba na Ljubljanskem maratonu; 3x letno druženje v naravi kot gibanje in sprostitev)
- Organizacija dela omogoča fleksibilen delovni čas in delo od doma, spodbuja izmenjavo znanja in veščin med zaposlenimi in skrbi za osebni razvoj z izobraževanji; zaposleni si lahko vzamejo odmor med delovnim časom; tedenski sestanki pogovori za strokovno diskusijo in pogovor o drugih zadevah; vodstvo je na razpolago za pogovor z zaposlenimi in uporablja mehke veščine vodenja prilagojeno posamezniku.
- Zdrava prehrana (redno je na voljo sveže sadje; zaposleni imajo dnevno dovolj časa za reden obrok, prostor za prijetno malico in bližino lokala z kakovostno hrano; 3x letno podjetje organizira skupen obrok po vzorcu »zdravega prehranjevanja«).
Dodatno za dobro počutje večkrat letno organizirajo 20-minutno masažo z zunanjo maserko v prostorih podjetja. Strošek nosi podjetje.

V podjetju ZEUS spremljajo rezultate aktivnosti PZD in ugotavljajo nižjo stopnjo izgorelosti, manj bolniških odsotnosti, bolj sproščeno vzdušje in povezanost med zaposlenimi, nižja stopnja fluktuacije strank in druge merljive in nemerljive učinke.

Podjetje Računovodski servis Zeus d.o.o. si je po oceni Komisije prislužilo največje število točk na vseh treh natečajih skupaj, zato je prejelo še veliki Mavrični pokal zdravja. 

REGISTRATOR, d.o.o., Ljubljana

št. zaposlenih: 15
na fotografiji: Špela Kumelj, direktorica, in Teja Kumelj, prokuristka


V okviru načrta za PZD skrbijo za osnovne potrebe zaposlenih kot je primerno opremljeno delovno mesto z drobnimi izboljšavami. Skrbijo tudi za redne vsakodnevne fizične aktivnosti na delovnem mestu kot so telovadba, vaje za raztezanje, spodbujanje hoje po stopnicah ipd., ter za osveščanje o zdravi prehrani in načinu življenja (Zdravi izzivi). Enkrat tedensko zaposlenim zagotovijo sadje iz ekološke pridelave. Skrbijo pa tudi zaprečiščevanje pitne vode. Enkrat letno organizirajo dogodek za teambuilding in ga povežejo z delavnico na zanimivo temo – od tega, kako lahko preživiš v naravi pa do izdelave naravne kozmetike itd. Pozornost posvečajo tudi usklajevanju poklicnega in družinskega življenja (delno fleksibilni delovni čas, otroški bonus, odmori), kar je za počutje zaposlenih zelo pomembno. O pomembnosti usklajevanja poklicnega in družinskega življenja izobražujejo vodje ter na podlagi raziskav med zaposlenimi pridobivajo povratne informacije. 

Podjetje Registrator si je po oceni Komisije prislužilo največje število točk na 2. natečaju, zato je prejelo še veliki prehodni Mavrični pokal zdravja. 

Revidera računovodstvo d.o.o., Slovenska Bistrica

št. zaposlenih: 4
na fotografiji: Andrej Flis, direktor
 
Je majhno družinsko podjetje, ki si prizadeva svoje zaposlene obdržati v dobri formi. Imajo tudi pravilnik o zaščitnih sredstvih in zdravju pri delu. Osnovno skrb namenjajo urejenemu in prijaznemu delovnemu okolju z ergonomsko oblikovanimi stoli za aktivno sedenje in pravilno postavljenimi zasloni, primerno svetlobo, senčili ipd.  Zaposlenim je 2-tedensko v prostorih podjetja na razpolago skupinska vadba – po zaključku delovnega dne. Vadba je raznovrstna in zanimiva in združuje različne vrste od pilatesa, joge, do aerobike in vaj za vzdržljivost. Dnevno pa zaposleni individualno lahko delajo krajše vaje, na kar jih opozarja tudi miška, ki prikazuje 4 osnovne vaje. Enkrat letno organizirajo izlet ali tim building nekje na terenu in tako tudi ugotavljajo izboljšano kondicijo zaradi tedenske vadbe. Za zdravo prehrano nudijo sezonsko sadje, suho sadje, oreške … Za pripravo obroka je na razpolago skupna kuhinja ali pa naročijo obrok pri bližnjem gostincu. Organizirajo vrsto predavanj/delavnic o zdravem načinu življenja – od prehrane do obvladovanja stresa in med seboj radi izmenjajo znanje, izkušnje, domače pridelke ipd. Delajo in živijo kot nekakšna »razširjena družina«.

SPL d.d., Ljubljana

št. zaposlenih: 118
 
Je eno večjih podjetij s področja upravljanja nepremičnin. Ukrepe varstva pri delu izvajajo redno že vrsto let: od preventivnih zdravstvenih pregledov, do ergonomsko oblikovanega delovnega mesta, občasnih usposabljanj za uporabo zaščitnih sredstev in opreme. Zaposlenim je na razpolago brezplačna fitnes vadba, ki jo koristi okrog 40 % zaposlenih, in bazen, ki ga koristi približni 30 % zaposlenih. V vsaki etaži poslovne zgradbe je pitnik z vodo. Uprava poskrbi za tedensko nabavo sadja za zaposlene. Vsako leto enkrat organizirajo športne igre in piknik za vse zaposlene. Imajo predstavnike na maratonu (10–15 zaposlenih se udeleži teka), podjetje poskrbi za opremo in krije stroške. V zanimivem in pestrem internem glasilu v e-obliki pa zaposlene obveščajo o športnih in drugih dogodkih ter redno objavljajo tudi zdrave nasvete in zdrave recepte za vsakdanjo rabo.