Zapri

Arhiv: Sporočilo za medije: Najboljše prakse na področju promocije zdravja v storitvenih dejavnostih

V projektu Na mavrici zdravja, namenjenemu predvsem storitvenim dejavnostim, smo ozaveščali delodajalce in zaposlene o vlogi promocije zdravega življenja in zdravja na delovnem mestu ter v različnih oblikah ponudili vrsto zanimivih napotkov in koristnih vsebin (e-novice Zdravi izzivi, seminarji, Mavrični koledar z napotki za zdravo življenje …). Poleg tega pa smo z naborom najboljših praks preko 3 natečajev za Mavrični pokal zdravja pridobili dragoceno orodje za prenos znanja in izkušenj, ki se kaže kot izjemen motivator in pomočnik podjetjem, ki se promocije zdravja šele lotevajo ali pa jo želijo čim bolj učinkovito nadgraditi.

Podjetja z najboljšimi praksami so prejela Mavrične pokale zdravja, podjetje z absolutno najvišjim številom točk pa še veliki Mavrični pokal zdravja.

Kar nekaj med njimi je bilo računovodskih podjetij:

 • Računovodski servis Zeus d.o.o. (tudi prejemnik Velikega Mavričnega pokal zdravja),
 • FIRST Murska Sobota d.o.o.,
 • GRS d.o.o.,
 • KARMEN d.o.o.,
 • Nucleus plus d.o.o.,
 • PETKA PUŠNJAK STRIŽIČ d.n.o.,
 • REGISTRATOR d.o.o. in
 • REVIDERA RAČUNOVODSTVO d.o.o.

Iz drugih poslovno storitvenih dejavnosti pa so Mavrične pokale zdravja prejela podjetja:

 • IOLAR d.o.o.,
 • Javni holding Ljubljana d.o.o.,
 • PSD Group d.o.o. in
 • SPL d.d.

Večina ukrepov in aktivnosti, ki se v podjetjih so obenem preventivni in izboljševalni. To velja tako za izboljšave na samem delovnem mestu (ergonomija, svetloba, hrup, zračnost, kakovostna oprema delovnega mesta), skrb za zdrave odnose in obvladovanje stresa; skrb za gibanje (razgibavanje na delovnem mestu), možnost sprostitve ob povečanih delovnih naporih (prostor za sproščanje, masaža), skrb za ustrezno prehrano (možnost redne in zdrave prehrane, osveščanje), ustrezno organizacijo delovnih procesov (gibljivi delovni čas, možnost dela na domu), skrb za kakovostno okolje na osnovi trajnostnih načel, preventivni zdravstveni pregledi ipd.

Ukrepi promocije zdravja in koristi za podjetja

Ob sistematičnem izvajanju dobrih praks in nadgradnji ukrepov se trajno zmanjšujejo tudi obolevanja in bolniški stalež, pa tudi pojav prezentizma, ki je v nekaterih dejavnostih postal že kar alarmantno visok. Spodbudno pa je, da vse več podjetij v ukrepih za izboljšanje tako fizičnega zdravja kot psihosocialnega počutja svojih zaposlenih prepoznava koristi, ki se odražajo tudi v boljšem delu in uspešnosti samega podjetja. En euro, vložen v promocijo zdravja, prinaša najmanj 2 in pol krat večji učinek, večinoma pa precej večji. Nosilci najboljših praks postajajo na ta način tudi odlični ambasadorji promocije zdravja v svojem širšem okolju.

Dodatne informacije:
GZS–Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
T: 01 5898 252 in 01 5898 239
E: tanja.faganel@gzs.si; majda.dobravc@gzs.si
Web: http://mavricazdravja.gzs.si

 

Fotogalerija