Zapri

Na mavrici zdravja, projekt s področja promocije zdravja na delovnem mestu v storitvenih dejavnostih, je potekal leta 2015 in 2016

Namen projekta je bil podati celosten in sistematičen pristop za izboljšanje zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v podjetjih iz storitvenih dejavnosti ter spodbuditi sistematične aktivnosti in ukrepe za bolj zdravo življenje in delovanje na delovnem mestu.

Z zaključenim projektom promocija zdravja na delovnem mestu smo delodajalce in zaposlene opozorili, da 
 • je za delodajalca promocija zdravja na delovnem mestu več kot samo zakonska obveza;
 • lahko že z majhnimi koraki kmalu dosežemo izboljšanje stanja, če smo disciplinirani, sistematični in znamo poiskati prave nasvete;
 • mora skrb za zdravo delovno okolje ter dobro počutje in zdravje zaposlenih postati in ostati trajna skupna skrb tako delodajalcev kot samih zaposlenih;
 • želimo utrditi zavedanje zaposlenih, da so za svoje zdravje v prvi vrsti odgovorni sami! Delodajalec mu pri tem seveda pomaga z določenimi ukrepi na delovnem mestu;
 • naj se zaposleni izogibajo prezentizmu, saj na dolgi rok vodi v absentizem;
 • ko bo zdravje resnično postalo vrednota v zavesti vsakogar, bodo sledili tudi zdravi pozitivni odnosi tako na delovnem mestu kot v zasebnem življenju.

Poleg delodajalcev pa morajo tudi zaposleni sami aktivno prispevati k skrbi za lastno zdravje in dobro počutje tako na delovnem mestu kot doma.

Aktivnosti v projektu so bile usmerjene v širše razumevanje skrbi za zdravje, dobro počutje in varnost zaposlenih pri delu, skladno s tem kar promovira zakonodaja (Zakon o varnosti in zdravju pri delu). Ob rednem in aktivnem izvajanju načrta promocije zdravja v podjetju se posledično zmanjšajo tvegana ravnanja oz. vedenja zaposlenih ter izboljšajo zdravstvena in varnostna ozaveščenost in ravnanja.

V izhodišču projekta smo izvedli analizo prisotnosti psihosocialnih tveganj v storitvenih dejavnostih na osnovi podatkov NIJZ. Primerjalna analiza med dejavnostmi je pokazala, da je največ bolezenske pojavnosti in bolniškega staleža zaradi primerov odsotnosti z dela, na katere lahko vpliva tudi delodajalec: to so bolezni mišično kostnega sistema in vezivnega tkiva ter duševne in vedenjske motnje.

Zato smo podjetjem in zaposlenim ponudili nabor brezplačnih konkretnih ukrepov:
 • Glede na rezultate analize smo zasnovali dve delavnici kot ukrepa za zmanjševanje prisotnosti psihosocialnih tveganj. Ocenjujemo, da smo na podlagi rezultatov ugotovljenih iz začetka raziskave zelo dobro opredelili ukrepe za zmanjšanje in odpravo psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v storitvenih dejavnostih. Udeleženci so na obeh delavnicah pridobili praktična znanja in konkretne napotke za izvajanje tehnik sproščanja stresa. 
 • Za nenehno ozaveščanje in spodbujanje smo zasnovali in izdajali elektronske Zdrave izzive za zaposlene v storitvenih dejavnostih v intervalu 14 zaporednih mesecev. Bralce smo ozaveščali z uporabnimi napotki k zdravemu življenjskemu slogu na številnih področjih, ki so najbolj pomembna za vzdrževanje in ohranjanje zdravja. Nabor 28 prispevkov publikacije v lični obliki predstavlja trajno zakladnico koristnih in enostavnih napotkov ter usmeritev k aktiviranju za bolj zdrav življenjski slog. >>>
 • Kot osnovno promocijsko orodje za ozaveščanje podjetij o preventivnih ukrepih promocije zdravja na delovnem mestu in predstavitev dobrih praks širši javnosti smo razvili natečaj Mavrični pokal zdravja. Rezultat programa natečaja je baza primerov dobrih praks PZD in dodatna motivacija za aktivnosti PZD, saj se podjetja čutijo nagrajene s tem, da so njihova uspešna prizadevanja opažena in priznana. >>>
 • Spletna stran Na mavrici zdravja z domeno https://mavricazdravja.gzs.si/ je predstavljal osnovni komunikacijski kanal projekta. Vsebuje številne koristne informacije, ki so primerne za vse mikro in mala podjetja, ki opravljajo sedeče, stresno delo s strankami v zaprtih prostorih. Video in vsebinsko gradivo o dobrih praksah ostaja trajno na razpolago drugim podjetjem. 
 • Z namenom zagotavljanja, če že ne vsakodnevne pa vsaj čim bolj pogoste pozornosti, za vsaj drobne, a sistematične aktivnosti za PZD, smo pripravili še orodje Mavrični koledar z gesli za leto 2017 v tiskani in elektronki verziji. Tako podaljšujemo učinke projekta za eno leto. >>>

Doseženi rezultati projekta bodo imeli skozi izvedene aktivnosti dolgoročen in trajni vpliv na podjetja iz poslovno storitvenih dejavnosti, in to tako na poslovanje podjetij, zaposlene kot tudi na njihove družinske člane tudi po zaključku projekta. 

Vse prejete informacije in znanja iz projekta so koristna osnova za vsa mikro in mala podjetja, ki opravljajo sedeče in stresno delo s strankami, da izboljšajo stanje v svojih podjetjih. 

Če so aktivnosti projekta podjetja vpisala v svoj načrt PZD, so predstavljale konkretne ukrepe. 

Zaposlene osebe so vse pridobljeno znanje tekom projekta prenašale tudi na svoje družine, tako da so se vložena sredstva v PZD multiplicirala.