Zapri

Arhiv: Sporočilo za medije: Lastniki in zaposleni v računovodskih servisih v primežu prezentizma in absentizma

Kako iz enega evra najbolj enostavno ustvariš dva in pol - Zbornica računovodskih servisov pri GZS pomaga članom in drugim storitvenim podjetjem pri promociji zdravja na delovnem mestu.

LJUBLJANA, 1. 7. 2016 – S podelitvijo pokalov 2. natečaja Mavrični pokal zdravja v Zbornici računovodskih servisov skupaj z Zbornico poslovno storitvenih dejavnosti nadaljujejo odmeven projekt promocije zdravja na delovnem mestu. Projekt, ki vključuje sedem od skupno devet združenj storitvenih dejavnosti v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, doseže kar 42.977 podjetij oziroma 59.656 zaposlenih. Tokratni pokal sta prejeli podjetji FIRST, MURSKA SOBOTA d.o.o. ter REGISTRATOR d.o.o. iz Ljubljane.

»Vsi zaposleni bi se morali zavedati, da smo za naše zdravje v prvi vrsti odgovorni sami. S takšnimi projekti želimo zaposlene in lastnike podjetij opozoriti, da promocija zdravja na delovnem mestu ni samo zakonska obveza delodajalca, ampak prinaša tudi koristi,« je povedala vodja projekta, Polonca Podgoršek, direktorica Zbornice računovodskih servisov. »Gre za konkretne učinke, ki se pokažejo v večjem zadovoljstvu zaposlenih. Po podatkih Centra za promocijo zdravja, KIMDPŠ, UKC Ljubljana se ocenjuje, da se vsak evro, vložen v promocijo zdravja pri delu, vrne od 2,5 do 10-krat v obliki nižjih stroškov in večje produktivnosti.«

Kot navajajo izvajalci projekta, zaposleni v sodelujočih storitvenih dejavnostih opravljajo pretežno sedeče delo za računalniki, strokovno zahtevno delo, delo s strankami, največkrat v zaprtih prostorih, kjer so odgovornosti in časovne stiske vsakodnevni pojav. Pogost stres, preobremenjenost, časovne stiske in s tem tudi neredna in nezdrava prehrana ter premalo gibanja vplivajo na telesno in duševno zdravje zaposlenih. V obdobju recesije in prestrukturiranja podjetij naraščajo tudi psihosomatske bolezni in duševne motnje, zlasti anksiozno-depresivne motnje. Ti psihosocialni dejavniki bistveno prispevajo k nastankom konfliktov in zmanjšani motivaciji zaposlenih v podjetjih ter postajajo odločujoči dejavnik za nastanek bolezni.

»Z začetkom recesije se je v računovodskih servisih predvsem na strani lastnikov razširil prezentizem, ki je na splošno v storitvenih dejavnostih celo pogostejši od absentizma. Problem prezentizma se kaže predvsem v tem, da na dolgi rok lahko hitro pripelje do absentizma in daljših, tudi več mesečnih odsotnostih z dela pravzaprav ključnih zaposlenih,« je opozorila Podgorškova.

Prezentizem, kjer gre za prisotnost na delovnem mestu kljub delavčevem slabšem počutju, boleznim in motečim dejavnikom iz osebnega življenja, ima lahko celo več vpliva na izgubo produktivnosti kot absentizem (odsotnost iz dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstvenih razlogov). Predvsem je to izgubo produktivnosti bistveno težje odkriti in izmeriti. Odraža se v podaljševanju časa za izvedbo dela, v zmanjšani kakovost dela ter znižani delovni sposobnosti, kar vključuje manjšo samoiniciativnost, zmožnost organizacije in načrtovanja lastnega dela ter spodobnost reševanja problemov. Poleg količine opravljenega dela je manjša tudi motivacija. V primerih, ko gre za poslabšanje zdravstvenega stanja zaradi nalezljivih bolezni, pa vpliva neposredno še na druge sodelavce.

V Zbornici računovodskih servisov so pri promociji zdravja na delovnem mestu aktivni že vse od leta 2013. Sodelujočim v projektu prek elektronskih novic vsakih 14 dni pošiljajo elektronske novice »Zdravi izzivi«. Na spletni strani projekta (https://mavricazdravja.gzs.si/) so na voljo konkretni primeri ukrepov za izvajanje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu, s čimer pomagajo podjetjem pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti. Istočasno zbirajo dobre prakse, ki spodbujajo splošno zavedanje in motivacijo pri skrbi za zdravje. 

Kontakt za medije:
Zbornica računovodskih servisov
tel.: 01 5898 316
e-pošta: zrs@gzs.si

Fotogalerija