Zapri

Arhiv: Sporočilo za medije: Zaključen projekt s področja promocije zdravja na delovnem mestu »Na mavrici zdravja«

Z izvedenimi aktivnostmi in dogodki smo zaposlene spodbujali, da prevzamejo več odgovornosti za lastno zdravje in usmerjali, kje in kakšen način lahko najdejo pomoč pri preprečevanju in obvladovanju zdravstvenih težav.

LJUBLJANA, 10. 11. 2016 – Gospodarska zbornica Slovenije je pri promociji zdravja na delovnem mestu aktivna že vse od leta 2013. Projekt Na mavrici zdravja je vključil 59.656 zaposlenih v 42.977 podjetjih v sodelujočih združenjih storitvenih dejavnosti oz. 7 od skupno 9 združenj storitvenih dejavnosti v okviru GZS. Za izvedbo ciljev projekta smo v času trajanja projekta za promocijo zdravja na delovnem mestu porabili le 0,93 € na zaposlenega (zavarovano osebo).

Namen projekta je bil podati celosten in sistematičen pristop za izboljšanje zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih ter spodbuditi sistematične aktivnosti in ukrepe za bolj zdravo življenje in delovanje na delovnem mestu. 

Kot navajajo izvajalci projekta, zaposleni v sodelujočih storitvenih dejavnostih opravljajo pretežno sedeče delo za računalniki, strokovno zahtevno delo, delo s strankami, največkrat v zaprtih prostorih, kjer so odgovornosti in časovne stiske vsakodnevni pojav. Pogost stres, preobremenjenost, časovne stiske in s tem tudi neredna in nezdrava prehrana ter premalo gibanja vplivajo na telesno in duševno zdravje zaposlenih. V obdobju recesije in prestrukturiranja podjetij naraščajo tudi psihosomatske bolezni in duševne motnje, zlasti anksiozno-depresivne motnje. Ti psihosocialni dejavniki bistveno prispevajo k nastankom konfliktov in zmanjšani motivaciji zaposlenih v podjetjih ter postajajo odločujoči dejavnik za nastanek bolezni. 

Za izboljšanje stanja morajo vodstva storitvenih podjetij začeti oz. nadaljevati s sistematičnim in aktivnim uvajanjem ukrepov za vzpostavljanje zdravega delovnega okolja in pozitivne organizacijske kulture. Podjetje lahko zagotavlja varno in zdravo okolje, poleg delodajalcev pa morajo tudi zaposleni sami aktivno prispevati k skrbi za lastno zdravje in dobro počutje tako na delovnem mestu kot doma.

V izhodišču projekta smo izvedli analizo prisotnosti psihosocialnih tveganj v storitvenih dejavnostih na osnovi podatkov NIJZ. Primerjalna analiza med dejavnostmi je pokazala, da je največ bolezenske pojavnosti in bolniškega staleža zaradi primerov odsotnosti z dela, na katere lahko vpliva tudi delodajalec: to so bolezni mišično kostnega sistema in vezivnega tkiva ter duševne in vedenjske motnje.

Z elektronskimi novicami »Zdravi izzivi« smo zaposlene in druge prejemnike ozaveščali z uporabnimi napotki k zdravemu življenjskemu slogu na vseh področjih, ki so najbolj pomembna za vzdrževanje in ohranjanje zdravja. Nabor 28 prispevkov publikacije v lični obliki predstavlja trajno zakladnico koristnih in enostavnih napotkov in usmeritev k aktiviranju za bolj zdrav življenjski slog. Nabor prispevkov je na povezavi tukaj.

Kot osnovno promocijsko orodje za ozaveščanje podjetij o preventivnih ukrepih promocije zdravja na delovnem mestu in predstavitev dobrih praks širši javnosti smo razvili Mavrični pokal zdravja. Na treh natečajih smo pridobili in predstavili 12 nagrajencev z njihovimi primeri promocije zdravja na delovnem mestu in širše. S tem smo ustvarili bazo dobrih praks PZD (povezava), iz katere lahko črpajo predloge konkretnih vsa druga podjetja. Za nagrajence pa prejeti pokali pomenijo tako priznanje in dodatno motivacijo za delo na področju promocije zdravja. 

Skrbi za zdravje moramo namenjati stalno pozornost in sistematično izvajati izbrane aktivnosti, le tako lahko zagotovimo dober rezultat. Da bi vsak dan namenili temu nekaj misli in tudi akcije, smo pripravili še neke vrste opomnik v obliki Mavričnega koledarja z gesli za leto 2017

Osrednje mesto, kjer najdete številne koristne informacije za načrtovanje in izvedbo promocije zdravja, ki so primerne za vsa mikro in mala podjetja, kjer zaposleni opravljajo sedeče, stresno delo s strankami v zaprtih prostorih je spletna stran Na mavrici zdravja z domeno https://mavricazdravja.gzs.si/

V teku projekta že beležimo dobre odzive in prve rezultate. Večino učinkov pa pričakujemo v nekoliko daljšem obdobju, ko je potrebno, da se ob zmanjšanju tveganih ravnanj in pozitivnih sprememb v obnašanju zaposlenih dvigne zdravstvena ozaveščenost. Ko ta postane nov model delovanja v praksi, tudi učinki - tako na osebni ravni, kot pri uspešnosti podjetij in tudi manjših stroških za zdravstveni sistem in ZZZS – dobijo trajnejši značaj. In to seveda je in mora biti naš cilj.

Kontakt za medije:
Zbornica računovodskih servisov
tel.: 01 5898 316
e-pošta: zrs@gzs.si

Fotogalerija